آموزه ای از دکتر بیژن خرم

امروز یاد یکی از آموزه های استاد عزیزم آقای دکتر بیژن خرم افتادم که از قول “وارن بنیس” عنوان کردند که اگر دوباره می خواستم اسم کتاب لیدرشیپ رو انتخاب کنم از کلمه فالوشیپ استفاده می کردم نه لیدرشیپ. کلمه لیدر این تصور رو ایجاد می کنه که یک سوپرمنی جلو بیفته و بقیه دنبالش برن در صورتیکه رهبر واقعی جریان می سازه و خودش هم کنار بقیه در جریان ایجاد شده مشارکت می کنه. رهبران اصیل کسانی است که بخواهند و بتوانند، از بالا به پائین بیایند . مهم ترین وظیفه رهبر حمایت و پشتیبانی از توسعه آن فرهنگی است که، بتدریج یک سیستم قائم بفرد را بسوی جامعه ای قائم به ذات سوق بدهد. · وارن بنیس که از بزرگان مدیریت در حوزه رهبری است و کتاب های متعددی در مورد لیدرشیپ و رهبری نوشته اند. کتاب های وارن بنیس: درباره رهبر شدن | On Becoming a Leader شفافیت | Transparency – نقش رهبران در ایجاد فضای صریح و صمیمی (با همکاری دانیل گلمن) هنوز شگفت‌زده‌ام | Still Surprised (اتوبیوگرافی) بازآفرینی رهبری | Reinventing Leadership فراتر از بروکراسی | Beyond Bureaucracy سازمان قرن بیست و یکم – بازآفرینی به‌کمک مهندسی مجدد | The 21st Century Organization