توصیه ای برای استعفا و یا اخراج

اگر قصد جدائی از محل کار و یا قصد اخراج کسی را دارید، با يك تصميم آنی و جدائی فوری اقدام نکنید، بلکه برای مدتی، قبل از خروج رسمی، از موضوعاتی که باعث ناراحتی و جدایی شما می شود فاصله بگیرید.(البته اگر امکان این فاصل وجود دارد ) . نه شما در اين مدت حق داريد آنها را از محل کارشان بيرون كنيد( اگر کارفرما هستید) ، مگر آنكه به بی‌شرمی آشكاری دست زده باشند، و نه آنها حق دارند که کارشان بدون احساس مسئولیت ترك كنند (اگر کارمند هستند) مگر آنكه شما بی‌شرمی آشكاری دست زده باشید. ( کلا موضوع بی شرمی باید خیلی خاص باشد که لزوم به اقدام فوری داشته باشد) اين مرز و محدوده رفتارصحیح است و هر كس از اين مرز و محدوده تجاوز كند به خودش ستم كرده است. تو چه می دانی! شايد پس از اين مدت گشايشی برای ادامه همکاری پديد آمد.

پس بعد از گذشت این مدت اگر شرایط برای ادامه همکار مهیا بود، به شايستگی بکار خود ادامه دهید و اگرهمچنان شرایط برای همکاری مهیا نبود مطابق رفتار حرفه ای ، به شايستگی و با انسانيت و نيكوئی و بدون خاطره بد از آنان جدا شويد.

تشابه انسانها با مواد و عناصر شیمیایی

یکی از تفریحات من این است که هر چند وقت یکبار برگردم و یکی از مطالبی را قبلا خوندم و یادگرفته ام را دوباره مرور کنم و اگر مقدور بود درک جدیدی از اون مفهوم برای خودم ایجاد کنم .
در شیمی دو نوع واکنش شیمیایی داریم . 1- واکنش های گرماگیر 2- واکنش های گرماده
واکنش های گرماگیر برای شروع نیاز به دریافت انرژی دارند و در صورت دریافت این انرژی واکنش شروع می شود. معمولا حین واکنش شیمیایی انرژی هم آزاد می شود ولی در نهایت این نوع از واکنش های انرژی بر هستند.
از خصوصیات واکنش های گرماگیر ان است که به هیچ عنوان خودبه خود ایجاد نمی شوند.
واکنش های گرماده اما در کل به محیط انرژی می دهند. هر چند این نوع از واکنش ها نیز برای شروع نیاز به انرژی اکتیواسیون (فعالسازی ) دارند اما در نهایت مجموع انرژی که محیط از این نوع از واکنش ها می گیرند بیشتر از میزان انرژی است که برای انجام ان صرف می شود.
هر چقدر انرژی اکتیواسیون یک واکنش کمتر باشد شروع ان راحت تر و سریع تر می شود.
یکی از ویژگی های افراد باتجربه و بادرایت این است که انرژی اکتیواسیون سیستم های اجتماعی را در انجام فعالیت های مورد نظر کاهش دهند.
در جدول زیر 10 تشابه مواد و عناصر شیمیایی را با افراد و سیستم های اجتماعی ذک می کنم.
ردیف مواد و عناصر شیمیایی افراد و سیستم های اجتماعی
1. همه عناصر یک ظرفیت مشخص برای ترکیب دارند. 1. همه افراد یک ظرفیت مشخص برای تعامل و انجام کار دارند.
2. تقریبا همه عناصر میل ترکیبی دارند 2. همه انسانها موجوداتی اجتماعی هستندو میل به ارتباط دارند
3. همه عناصر انرژی درونی دارند 3. همه انسانها هم انرژی درونی دارند
4. همه عناصر برای ترکیب نیاز به انرژی فعالسازی دارند 4. همه انسانها برای شروع بکار نیاز به انرژی و اشتیاق درونی و یا برونی دارند
5. همه عناصر ضمن ترکیب با همدیگر انرژی مبادله می کنند. 5. همه انسانها ضمن تعامل با هم انرژی و انگیزه مبادله می کنند.
6. هر چه سطح انرژی عنصری بالاتر باشد میل ترکیبی بیشتری دارد 6. هر چه انرژی ، اشتیاق و انگیزه فردی بالاتر باشد فعالتر و موثرتر می تواند عمل کند.
7. عناصر حین ترکیب با صرف انرژی به سطح پایداری بیشتری می رسند 7. افراد حین تعامل سازنده حتی با صرف انرژی(خستگی ) به رضایت و خشنودی می رسند.
8. برخی از واکنش های بین مواد و عناصر گرماده است 8. برخی از تعاملات بین افراد سازنده و انرژی بخش است
9. واکنش های گرماده خودبخودی است ( انرژی اکتیواسیون کمی لازم دارد) 9. برخی تعاملات بین افراد بدون صرف انرژی زیاد انجام پذیر است و نتایج درخشانی دارد
10. برخی مواد انرژی فعالسازی واکنش های شیمیایی را کاهش می دهند. 10 برخی افراد انرژی لازم برای انجام کارها را کاهش می¬دهند و برخی برعکس

افراد هم مانند مواد در برخورد با هم و تعامل و همکاری ، به این موضوع توجه می کنند که در کل انرژی می گیرند و یا باید انرژی زیادی صرف کنند. اگر اقدامی مانند توجیه یک نفر انقدر انرژی بر باشد که این تعامل را در کل ، منفی کند افراد عموما از خیر این اقدام می گذرند.
باید ببینم در تعامل و همکاری با دیگران ما چه سبکی را برای تعامل داریم ایا باعث انجام بهتر کارها می شویم و یا همه کارها باید به صورت پرفشار و با جوش و خروش بسیار ( صرف منابع و انرژی بیشتر از حد نیاز ) انجام شود؟

ضرب المثلی قدیمی و کاربردی رد مورد قرض

امروز رفته بودیم منزل مادربزرگ مادری به مناسبت روز مادر به دستبوسی.

یاد قدیم و و بسیاری از خاطرات گذشتگان و در گذشتگان.

در یکی از این خاطرات یک مثل جالبی نقل شد که در اینجا ذکر می کنم.

کسی پول قرض خواسته بود و طرف مقابل گفته بود:

بهت بدم قرض

تا بیام در خونه ‌تون لرز؟