اوربیتال ، ظرفیت و مدیریت

در شیمی عناصر را با توجه به آرایش ساده اربیتالی آموزش می دهند. هر عنصر با روش خاصی الکترونهایش را آرایش می دهد (1s-2s-2p-3s-,…) و به تعداد الکترونهای آزادی که در اربیتالهای خالی برایش باقی می ماند می تواند با عناصر دیگر ترکیب شود. به صورت ساده ظرفیت هر عنصر به تعداد الکترون آزادش ربط دارد.
در سازمانها هم اوربیتالها مثل واحدهای کاری می مانند و تعداد افرادی که می توانند بین اربیتالهای خالی رفت و امد کنند و تمام وقتشان درگیر کارهای اجرایی نیستند می توانند ظرفیت ترکیبی شرکت برای کسب و کارهای جدید و یا محصولات و خدمات متنوع را ایجاد کنند.
اگر تمام وقت افراد را در واحدهای کاری به مشغولیات روزمره پر کنیم عملا ظرفیت سازمان را به بهانه افزایش بهره وری کاهش داده ایم. تعادل بین بهره وری و ظرفیت های رشد و توسعه شرکت میدان هنرمندی مدیران شرکت ها است.

لازم به ذکر است که مثال بالا یک استعاره مفهومی است.
استعاره مفهومی اصطلاحی است در زبان‌شناسی شناختی که به فهمیدن یک ایده یا یک حوزهٔ مفهومیبر اساس ایده یا حوزهٔ مفهومیِ دیگر اشاره می‌کند. 

برنامه ریزی ، یادگیری و سازگاری

در نگاه ایکاف فیلسوف تفکر سیستمی، برنامه ریزی ، یادگیری و سازگاری به شکل زیر تعریف می شوند:
1- “هدف برنامه ریزی ، حداکثر کردن توانایی یادگیری و سازگار سازی سازمان ها است.
2- یادگیری و سازگاری به علت نرخ در حال افزایش تغییرات در هر کسب و کار از ضروریات اصلی محسوب می شود.
3- سازگاری یا سازگار کردن، پاسخ دادن به تغییرات داخلی و خارجی برای محافظت از عملکرد و یا بهبود آن است.
4- یادگیری یعنی بهبود بخشیدن عملکرد در شرایط غیرمتغیر.

یک مثال از یادگیری و سازگاری
به عنوان نمونه اگر ما مهارت تیراندازی خود را با تمرین و تکرار بهبود می بخشیم در حال یادگیری هستیم. اگر پس از آن در هنگام تیراندازی واقعی وزش باد موجب از دست دادن هدف شود به سازگاری نیاز داریم و ما می توانیم با تنظیم نگاهمان روی تفنگ با هدف گیری در میان باد این سازگاری را پدید آوریم”
گردآورنده : آروین آشفته

ساده زیباست

دانیل کانمن در کتاب تفکر سریع و کند می‌گویند “هرچیزی که فضای حافظه فعال شما را اشغال کند توانایی تفکرتان را کاهش می‌دهد “ص45

به همین دلیل بجای ”   سیستم خودکار ” از سیستم 1 و بجای “سیستم پرزحمت” از کلمه سیستم 2 استفاده می کند. دلیل ان را امری ساده می داند که در گفتن ” سیستم خودکار ” نسبت به سیستم 1 زمان بیشتری را صرف می کند و بنابراین در حافظه فعال شما فضای بیشتری را اشغال خواهد کرد.

استفاده از کلمات ساده برای موضوعات بهتر از استفاده از کلمات سخت است شاید به همین دلیل است که ساده صحبت کردن تاثیر بیشتری بر روی مخاطب دارد و همچنین بر روی تعداد بیشتری از افراد تاثیر گذار است.