خاطره اي از اردبيل

در دوران اموزشي خدمت سربازي در اردبيل شاهد كتابفروشي خياباني متعددي بودم. در هر خيابان اصلي چندين دستفروش كتاب با تعداد و تنوع جالب از انواع كتاب ديده مي شد. قيمت ها بعلت دست دوم بودن كتاب ها مناسب بود. در اون زمان چندتا كتاب خوب خوندم.
نكته جالبش اين بود كه متوجه شدم قيمتي كه با ما غريبه ها حساب مي كنن كمي بيشتر از محلي هاست. وقتي دليلش رو پرسيدم گفتند شما كتاب رو مي خريد و مي بريد اما اهالي اردبيل بعد از خوندن دوباره كتاب رو مي فروشند و دوباره كالايي براي فروش مجدد دست ما مي رسه. اين سطح از هوشمندي تجاري درس جالبي براي من بود.
مهم نيست ادم دستفروش باشه يا مديرعامل ، مهم اينه كه هوشمند و انسان باشه.