انتخاب منظر مناسب برای گفتگو

رهبر استراتژیک واقعی مهارت مدیریت هم زمان چندین ابتکار(initiative) را دارند. به عنوان مثال شرایط داخلی (کارکنان ، فرایندها، فرهنگ و غیره ) را در نظر می گیرد و همچنین شرایط خارجی مانند روندهای بازار ، نیازهای مشتری ، دورنمای رقابتی و غیره را ارزیابی می کند و اقدامات مهمی  را طراحی و اجرا می کند. این اقدمات را انجام می دهد تا به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دست یابد.

برای هر دوی این موارد اوج گرفتن لازم است.

اوج گرفتن به معنای رشد کردن یا ترقی یافتن  سطح فکری بالاتر است.

 برای اوج گرفتن نیاز به فاصله گرفتن از سطح تاکتیکی عملیات روزمره و تفکر در مورد موضوعات کلان تر است. از یک رتبه بالاتر به همان عملیات روزمره نگاه کردن  به تغییر دیدگاه کمک می کند. مثلا اگر شما سرپرست واحدی عملیاتی هستید از نگاه مدیر خود و یا معاون شرکت به موضوعات نگاه کنید. اوج گرفتن  باید بتواند زاویه و همچنین گستره دید شما را افزایش دهد. وقتی که اوج می گیرید جزییات را کمتر می بینید ولی انچه که دیده می شود بسیار بزرگتر و هیجان انگیزتر است. در این شرایط مدیگر دیدن تمام جزییات  مهم به نظر نمی رسد.

 

دیدن چشم اندازی زیبا از مکانی مرتفع، همواره لذت بخش است. دیدن مسایل سازمانی وکسب وکاری از دیدگاهی مرتفع می تواند تمرینی باشد برای همه مدیران و سرپرستان تا مهارت های لازم را برای هماهنگ شدن و همسویی  را ارتقا دهند.

اغلب موارد که دیالوگ بین کارکنان و مدیرانشان به نحو موثر برقرار نمی شود به دلیل زاویه نگاه به موضوع است. کارکنان جزییات موضوعات عملیاتی را می بینند و مشکلات را به مدیران خود منتقل می کنند. مدیران ارشد در مواردی از ارتفاعی به همان موضوع نگاه می کنند که این جزییات دیده نمی شود، اما ارتباط موضوع با سایر موضوعات در پهنه کسب وکار مشخص است. انچه که برای انها مهم است سمت و سوی موضوعات ، میزان اثربخشی و نتایج مورد انتظار است. از نگاه کارکنان مدیران نمی توانند جزییات مهم و چالش برانگیز را ببیند  و از این منظر این مشکلات در برابر سایر مشکلات و مسایل، قابل توجه نیست و یا هزینه این موضوعات از سود ان پایین تر است لذا اهمیت لازم به موضوعات را قایل نیستند. این تفاوت دیدگاه باعث بروز مشکل عدم دیالوگ موثر می شود.

راهکار این است که ضمن گفتگو هر دو یاچند طرف گفتگو ، تلاش کنند که میزان ارتفاع ( اوج گیری ) نگاه یه مسئله را تغییر داده و از منظر مشترک به یک موضوع خاص نگاه شود. اگر این توافق انجام شود می توان امید داشت تا با تمرین زیاد این خواست به مهارت تبدیل شود

نقش مدیران جلسه در ایجاد ارتفاع مناسب منظر” از اهمیت برخوردار است .