در ایام عید پدرم نقل می کرد از اواخر دهه سی شمسی و اوایل دهه چهل ، در اون زمانها در شهرستان ها تا مدتها برای امتحان رانندگی باید به مراکز استانها مراجعه می کردندو تعداد خیلی کمی هم آموزشگاه رانندگی وجود داشته است . وقتی که قرار شد در شهرستانها هم امتحان رانندگی بگیرن  تا مدتها کسی نه پارک دوبل را آموزش می داده و نه امتحان می گرفتن .راستی می دونید چرا؟

.

.

.

.

درست حدس زدید چون اونقدر تعداد خودروها کم بوده که نیازی به پارک دویل وجود نداشته است. 

این خاطره برای من خیلی جالب بود و اصلا نمی تونستم خودم همچین تصوری را بکنم! 

برای شما چظور؟