و" طلایی" Golden And

یکی از مهمترین مهارتهای لازم برای انسانها ، مهارت ارتباط است. گفتگو شایع ترین روش ارتباط در جوامع است. برخی از موارد در استفاده از کلمات و نحوه برخورد ظرافت لازم صورت نمی پذیرد. به عنوان مثال افراد نظرات مختلف خود را بدون در نظر گرفتن نقاط مثبت نظر مطرح شده و به صورت مخالفت بیان می کنند ویا ضمن بیان بیان مثبت بلافاصله با ذکر عبارت ولی بار مثبت عنوان شده را تخریب می کنند. در تحقیقی جامع ، مشخص شده که با بیان نقاط مثبت می توان نظرات خود را با “و” به صورت موثرتری بیان نمود. به عنوان مثال فرض کنید که شما مسئول تهیه غذایی هستید وبا این کلمات برخورد کنید:

خورشت شور شده بود.

دست شما درد نکند ولی خورشت شور شده بود.

همه چیز خوب بود “و” خورشت کم نمک تر رو بیشتر می پسندم.

شما چه نوع گفتمانی را می پسندید و تاثیر بیشتری در شما خواهد داشت .

نحوه برخورد با اخبار ناخوشایند

ارتباطات سازمانی

اغلب مدیران با تغییر موضوع بحث یا پرهیز از تعامل ، ناخواسته اعلام می کنند که علاقه ای به شنیدن اخبار بد ندارند، در نتیجه زیردستان نیز به ” خودسانسوری ” روی می آورند. این رویکرد علاوه بر جلوگیری از انتقال مفید اخبار ناخوشایند مانند مشکلات کیفیت و قصور در خدمات، مانع  دریافت پیشنهادات و راهکارهای خلاقانه نیز می گردد.

کلید واژه هایی برای جستجوی پیشرفته

“WHAT IS ……………”

“Meaning of…………..”

“Concept of…………….”

“Concepts of…………….”

“Definition of…………….”

“Definitions of…………….”

“Dimension of…………….”

“Dimensions of……………..”

Measuring +…………………

Measurement+………………

“Index of +………………………..”

“Indices of…………………”

“Indicator of……………..”

“Indicators of……………..”