همایش حرفه ای رفتارهای غیر حرفه ای

 

روز چهارشنبه 3/3/91 در همایش تخصصی با موضوع دفتر مدیریت استراتژیک شرکت کردم.

موضوع جالب این که در حین سخنرانی ها ، تلفن افراد شرکت کننده زنگ می زد و انها هم سعی میکردند که با ارامی با تلفن صحبت کنند. اما در اغلب موارد این تلاش بی فایده بود و مزاحم تمرکز دیگران می شدند. این موضوع در مورد گفتگو ها دو نفره هم تکرار می شد که بسیار آزارهنده بود.

پیش خودم گفتم این افراد که همگی از مدیران کشور هستند و کلی اهم و تلپ دارندو در فرایند استراتژی های شرکت هایشان هم دخیل هستند ایا می تواند راهبرد های غیرخودخواهانه طرح ریزی کنند؟

ایا در اجرای استراتژی ها ایا می توانند حقوق تمامی ذینفعان را رعایت کنند؟

ایا می توان امیدوار بود که بازی برنده برنده را در سازمانهایشان طراحی کنند؟

کسی که حقوق اولیه دیگران را دریک محل عمومی رعایت نمی کند ایا می تواند فرد قابل اطمینانی باشد؟

جالب تر این که وقتی به این افراد به ارامی تذکر  داده می شد رفتارهای متفاوتی را شاهد بودیم

برخی ها بهشان بر می خورد وچپ چپ نگاهت می کردند و به کارشان ادامه می دادند

برخی ها بهشان بر می خورد وچپ چپ نگاهت می کردند و به کارشان ادامه نمی دادند

از این عده تعدادی وقتی دوباره تلفن شان زنگ می زد دوباره همان رفتار قبلی را تکرار می کردندو انگار نه انگار که از محیط بازخوردی گرفته اند.

 

سوالی بزرگ در ذهنم شکل گرفت که این دوستان چطور ادعا می کنند که تحلیل محیط انجام می دهند؟ چطور یک ادم کم توجه خودخواه که قدرت یادگیری هم ندارد ادعای تشخیص فرصت های و تهدیدها را دارد ؟

شما چی فکر می کنید؟

آموزه‌هاي تفكر سيستمي براي مديريت سازمان

در اين پست قصد دارم درباره يكي از اتفاقات خوب اواخر سال 90 بنويسم. اين اتفاق خوب، كارگاهي با عنوان آموزه‌هاي تفكر سيستمي براي مديريت سازمان بود كه براي يك شركت فعال در زمينه مهندسي در دي‌ماه به اتفاق دوست خوبم مهندس حمید رضا قبادی برگزار كرديم. تشويق‌هاي دوستان پس از كارگاه هم باعث شد كه كارگاه را عمومي‌تر كرده و برايش بروشوري تهيه كنيم که درصورت تمايل ايميلی بزنيد تا برايتان ارسال كنم. به‌هر حال، سرفصل مطالب به شرح زير است و با توجه به شناختي كه از سازمان‌هاي ايراني دارم، فكر مي‌كنم براي همه آنها مفيد باشد. شما هم اگر پيشنهادي درباره محتواي كارگاه داريد، مايلم بدانم:

 

دنيا چگونه بوده است!

عصر ماشين، چه بوده و چه ويژگي‌هايي داشته و دارد!

ديدگاه‌هاي نادرست (تقليل‌گرايي، جبرگرايي، ذات‌انگاري و ديدگاه مكانيكي) چيست و چه بلايي سر ما آورده است؟

دنيا چه تغييراتي كرده است!

 چه ديدگاهي  براي حل مسائل ،موثر تر است.

سيستم‌ چيست، چه ويژگي‌ها و انواعي دارد؟

تفكر سيستمي چه آموزه‌هايي براي مديريت سازمان‌ دارد؟ (بيش از 10 آموزه كاربردي)

تفكر سيستمي چه پيشنهادي براي حل مسائل سازماني دارد؟

گذشته‌، حال و آينده‌گرايي چيست، و تفكر سيستمي چه ديدگاهي نسبت به زمان دارد؟

شركت به چه معنايي است و چه تعريفي از آن بايد داشته باشيم؟

برنامه‌ريزي چيست، چه انواعي دارد و چه هدفي بايد داشته باشد؟

توسعه به چه معناست و چه تفاوتي با رشد دارد؟

اين مطالب در يك كارگاه يك روزه يا در دو كارگاه نيم روزه برگزار مي‌شود و هدف اساسي آن، دو موضوع ذيل است:

1. آماده‌سازي ذهن براي  حضور در سازمان

2. بيان پيش‌نيازها و زمينه‌سازي براي هر نوع برنامه‌ريزي از قبيل برنامه‌ريزي استراتژيك، منابع انساني، بازاريابي، مالي و غيره

اين دوره، ضمن ايجاد محيطي براي گفتگو، به‌همراه بازي‌هاي آموزشي سعي دارد تا معضلاتي از قبيل موارد ذيل را كه هر يك به نحوي در سازمان‌ها ديده‌ايم واكاوي  كند:

 تحصيلات دانشگاهي گوناگوني داريم ولي در كنار هم كارايي لازم را نداريم!

انواع برنامه‌ريزي ‌شنيده‌ايم ولي نمي‌دانيم كدام بهتر است و يا از كداميك شروع كنيم!

برنامه‌ريزي مي‌كنيم ولي به اهدافمان نمي‌رسيم!

اهداف مختلفي مي‌توان تعريف كرد ولي نمي‌دانيم كداميك بهتر است!

دوره‌ها و كتاب‌هاي متفاوتي وجود دارد ولي  نمي‌دانيم كداميك ضروري‌ تر است؟

كاركنان با يكديگر رقابت دارند ولي راه حلي نداريم!

سخت كار مي‌كنيم، ولي از كيفيت زندگي خبري نيست!

زياد فكر مي‌كنيم ولي مسائل‌مان حل نمي‌شود!

كارمان را دوست داريم ولي محيط و زندگي كاري برايمان رضايت بخش نيست!

در آخر هم با توجه به ضعف برنامه‌ريزي و فرهنگ آن در كشور، اسم تيم خودمان را تيم توسعه تفكر برنامه‌ريزي گذاشتيم. 

در انتها، اميدواريم بتوانيم قدم مثبتي براي سازمان‌هاي كشور عزيزمان ايران برداريم.

روز زن و مادر مبارک

بنام خالق زیبایی ها

 خدا اراده کرد زن را نماد عشق قرار دهد و چون اراده کرد تا عالم هستی عشق را باور کند اور را مادر قرار داد.

 

یادی از استاد دکتر بیژن خرم

شرکتهای دانش محور-1

دکتر خرم در جلسات آموزش تفکر سیستمی در مورد شرکت های دانش محور می گفتند که ”

افراد در این شرکت ها تنها انجا نیستند یا قوت لایموت خود را تامین کنند بلکه انجا هستند تا تجربه ای داشته باشند عمیق!

ماوراء    کار ،

کار براشون وسیله ای توسعه و شکوفایی تواناییهاشونه. این اتفاق نمی افته مگه تفکر حاکم  و فضای سازمانی مناسب برای توسعه باشه”.

تفاوت مدیر و مدیریت در نگارش اداری

در نامه ای نوشته بودم :
مدیریت محترم ……..
دوستی توضیح داد که بجای مدیریت باید از واژه مدیر استفاده کرد
مدیریت اشاره به ساختار سازمانی دارد و مدیر اشاره به فرد
اگر بعد از مدیریت محترم اسم فرد را بیاوری غلط است.
مدیر محترم ، اقای یا خانم …… صحیح است .
 
یادگاری خواهد ماند این درس