قدرت آموزش

برنارد راسل بعد از اخراج از دانشگاه کمبریج گفت :

ادم جاهل به دنیا می آید نه احمق،

این نظام اموزشی است که بعدا ادم ها را احمق بار می آورند.

این هم مطالبی از وبلاگ دوست خوبم اقای تقی زاده

خدا پدر دکتر هادی خانیکی رو بیامرزه که یه مقاله انصافا «اس و قس دار!!» در این زمینه نوشته با عنوان «”مدرسه ثابت” و “جهان متغیر”» این مقاله تو شماره 32و33 مجله آیین چاپ شده.  ایشون می فرماین که نهادهای معتبر جهانی مثل یونسکو هدف آموزش و پرورش جدید رو در چهار سطح تعریف می کنند؛

 اول: تربیت شهروندانی که با حقوق و وظایف خودشون آشنا باشن و عضویت در نهادهای اجتماعی و رفتارهای دمکراتیک رو یاد بگیرن؛

دوم: توانمندسازی دانش آموزان، جوری که از لحاظ نظری و عملی قادر به برقراری ارتباط با محیط پیرامون خودشون باشن؛

سوم: آموزش بر پایه خلاقیت باشه

و چهارم: نقد و تفکر انتقادی موضوعیت پیدا کنه.

بقیه موضوع که خیلی طنز خوبی را در بر دارد  را از بلاگ سخن تازه http://newword.blogfa.com/ مطالعه فرمایید.

 

یادی از ایکاف – واحد برنامه ریزی

واحد یا اداره  برنامه ریزی

وظیفه اصلی برنامه ریزان عبارت است از ترغیب کردن ویاری رساندن به دیگران در برنامه ریزی برای خودشان و نه برنامه ریزی برای انها.

واحد های معمول برنامه ریزی به صورت عام، مسئول برنامه ریزی رشد (مصادیق  بیرونی ) و توسعه (مصادیق درونی) شرکت می باشند. بسته به نوع سازمان این نقش ها پررنگ تر یا کم رنگ می شوند.

این افراد باید درک عمیقی از مدیریت و شرکت داشته باشند. در ضمن اگاهی عمیق از مسایل مالی نیز ضروری است.

اگر یک اداره برنامه ریزی مسئولیت توسعه شرکت را داشته باشد باید متخصصانی در بهبود سازمان و توسعه انسانی نیز داشته باشد.

اگر یک اداره برنامه ریزی مسئولیت نظام مدیریت را هم بر عهده دارد باید مهارت های متنوعی مربوط به طراحی و بهره برداری از نظام های اطلاعاتی و کامپیوتری داشته باشد.

اداره برنامه ریزی تلفیقی باید مستقیما به مدیرعامل گزارش نماید و نقش ستاد عمومی او را برعهده داشته باشد. این اداره نیاید زیر نظر هیچ یک از ادارات وظیفه ای به ویژه امور مالی قرار گیرد.

یک اداره برنامه ریزی خوب بهترین جا برای آموزش حرفه های جوان برای قسمت های مدیریت عالی است.

اثر بخش ترین  اعضای یک واحد برنامه ریزی ، حرفه ای ها هستند. یک متخصص حرفه ای دارای استانداردهای عملکرد و اصول اجرایی است و نسبت به آنها وفاداری بیشتری نشان می دهد. وفاداری به کارفرما نسبت به حرفه ، باعث عدم اعتماد به اظهار نظر های این افراد شده و خطرات ناشی  از جهت گیری های سیاسی و قدرت (باند بازی های سازمانی ) از عملکرد انها می گردد.

در برخی از شرکت ها واحد برنامه ریزی یا طرح وبرنامه واحد وغیره است. یعنی هر کاری را که شرکت نمی تواند یا مایل که انجام دهد به این بخش واگذار می کنند. مهمولا این بخش واحد اختیارات متناسب با وظایفش می باشد.

یکی از مهمترین مشکلات واحد های برنامه ریزی این است که این واحد ها مرکز هزینه هستند. مرکز هزینه بودن و عدم اختیارا لازم می تواند این بخش از سازمان را به صورت یک واحد اضافه و غیر موثر تبدیل نماید.

نگرش سیستمی – الگو های ذهنی

Without changing our patterns of thought, we will not be able  to solve the problems we created with  our current patterns of thought.

-Albert Einstein

Over time, every way of thinking generates important problems that it cannot solve.  

 Nevertheless, Albert Einstein’s simple but Profound thought is not widely appreciated or acted on.

As a result, our society, its institutions, and the organizations operating within it continue to try to solve their critical problems in old ways, but succeed only in exacerbating them

بدون تغییر الگوی اندیشه مان، ما قادر به حل مشکلاتی نیستیم که  با الگوهای فعلی­مان ایجاد کرده ایم.
-آلبرت اینشتین

 با گذشت زمان، هر راه و روش تفکری (الگوی فکری )، مسائل مهمی را ایجاد می کند که نمی تواند آن را حل کند.

 با این حال، که گفته  آلبرت اینشتین ساده است اما این  تفکر عمیق، به طور گسترده  درک نشده و یا عمل نمی شود .در نتیجه، جامعه ما، نهادهای آن و سازمان های درون آن ،به تلاش برای حل مشکلات حیاتی خود  با همان روش قدیمی ادامه می دهند ، اما تنها موفق به  تشدید آنها می شوند.