نقشه های ذهنی

از این به بعد بخشی از فکرهای روزانه ام را در قالب تصویر ذهنی در این وبلاگ به اشتراک می گذارم و ذکر چند نکته ضروری است.

نقشه ذهنی تصویری از طوفان ذهنی است لذا به دنبال انسجام و …. نباشید.

نقشه ذهنی هر کس کاملا شخصی است لذا در صورت استفاده به پدید اورنده هم اشاره کنید.

در نقشه ذهنی غلط ودرستی وجود ندارد بلکه برای ایجاد خلاقیت بیشتر بجای قضاوت باید ابعاد آنرا گسترش داد 

در نقشه ذهنی ازکلمات اختصاری استفاده می شود پس اگر چیزی متوجه نشدید به گیرنده های خود دست نزنید.

در ادامه  نفشه ذهنی مفهوم کیفیت را ارایه می کنم.