مارکوس اورلیوس -2- برگی از کتاب تاملات

تصویر کتاب تاملات

صبحگاهان که از خواب بر می خیزی، با خود بگو : امروز با فضولی ، ناسپاسی، گستاخی، بی وفایی، سوءنیت و خودخواهی روبرو خواهم شد- تمام این ها ناشی از آن است که خطاکاران نمی توانند خوب را از بد تمیز دهند. ولی من مدتهاست که به طبیعت خوبی و شرافتش، طبیعت بدی و رذالتش، و طبیعت شخص خطاکار پی برده ام ، خطاکاری که برادرم است(نه به این معنی که از یک گوشت و خون هستیم،بلکه از این رو که هر دو از موهبت عقل برخورداریم و از امرالهی بهره و نصیب برده ایم)، بنابراین هیچ یک از چیزها نمی توانند به من آسیب رسانند، زیرا کسی نمی تواند مرا در زشتی و تباهی شریک و سهیم سازد. من نمی توانم به برادرم غضب کنم یا از او متنفر باشم، زیرا ما آفریده شد هایم تا همچونپاها، دستها،چشم ها و دو ردیف دندانهای بالا و پایین با هم همکاری کنیم.
ایجاد مانع در برابر یکدیگر خلاف قانون طبیعت است- و مگر غضب و نفرت نوعی ایجاد مانع نیست؟
کتاب تاملات صفحه 17 ترجمه عرفان ثابتی انتشارات ققنوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *